Trang chủ / Các Chứng Chỉ

Các Chứng Chỉ

01
1/. Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượngISO 9001 : 2000
 • NGÀY CẤP 27 / 07/ 2004
 • TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ : BVQI VIỆT NAM
 • TỔ CHỨC CẤP CHỨNG NHẬN : UKAS
 02
2/. Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượngISO 9001 : 2000
 • NGÀY CẤP 27 / 07/ 2004
 • TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ : BVQI VIỆT NAM
 • TỔ CHỨC CẤP CHỨNG NHẬN : ANSI – RaB
 03
3/. Giấy chứng nhận hệ thống HACCH (An toàn vệ sinh thực phẩm)
 • NGÀY CẤP 13 / 10/ 2004
 • TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ : BVQI VIỆT NAM
 • TỔ CHỨC CẤP CHỨNG NHẬN : RvA
 04
4/. Giấy chứng nhận ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ TẠI VIỆT NAM
 • NGÀY CẤP : 24/ 12/ 2004
 • TỔ CHỨC CẤP CHỨNG NHẬN : BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ – CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 05
5/. Giấy chứng nhận BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ
CÔNG TY TNHH NHẬT HUY TẠI MỸ
 • NGÀY CẤP : 23/ 11/ 2004
 • TỔ CHỨC CẤP CHỨNG NHẬN : UNITED STATES PATENT AND TRAMENMARK OFFICE