Trang chủ / Giới thiệu công ty

Giới thiệu công ty

BPP_9420

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 5 NĂM ĐẦU

(TỪ 2014 – 2020)

 1. Mở rộng sản xuất đầu tư thêm nhà xưởng và máy móc thiết bị.
 2. Công suất nhà máy đạt từ 45 đến 50 tấn/ ngày.
 3. Doanh thu đạt từ 30-35 triệu USD/năm.
 4. Đào tạo cán bộ quản lý, công nghệ chế biến, thường xuyên đào tạo tại công ty và tham gia học các lớp tại các trường Thành phố Hồ Chí Minh.
 5. Mở rộng mạng lưới maketing để tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới.
 6. Cung cấp sản phẩm cho khách hàng đạt chất lượng Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm và giá cả cạnh tranh.
 7. Xây dựng các dự án Q2, Q12. tp Hồ Chí Minh và các dự án khác tại Bình Dương, Đồng Nai.
 8. Đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu từ nhân hạt điều.
 9. Mở rộng sản xuất đóng gói các loại quả ăn liền
 10. Tham gia các phong trào hoạt động của địa phương
 11. Tham gia các cuộc triển lãm giới thiệu sản phẩm và thương hiệu ở trong nước và ngoài nước.
 12. Xây dựng nếp sống Văn hóa mới phù hợp với tình hình đổi mới của đất nước.
 13. Nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên toàn công ty.

TRÊN ĐÂY LÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỘI ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY