Trang chủ / Sơ Đồ Tổ Chức

Sơ Đồ Tổ Chức

SO DO QUAN LY

CHỦ TỊCH HỔI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ÔNG: PHẠM VĂN CÔNG

BPP_9390_resize_resize

TỔNG GIÁM ĐỐC
BÀ: PHẠM THỊ NHÀN

BPP_9420

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC HÀNH CHÁNH
BÀ: THÁI NGỌC HOA

BPP_9361

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH
ÔNG PHẠM NHẬT HUY

BPP_9407_resize_resize


TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
BÀ NGUYỄN THỊ THU

ktt

PHỤ TRÁCH PHÒNG KINH DOANH – XNK
BÀ: HUỲNH CAO THUẬN

phong kd

TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HĐQT
BÀ HOÀ THỊ THANH
phong hc