Hạng mục: Quán cà phê

Khu vực: Bình Dương

Năm: 2022

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư Anh Công
Nhà thầu chính Công ty Cổ phần Xây lắp Nhật Huy
Ngày khởi công 2022
Thời gian hoàn thành Đã hoàn thành
Giá trị HĐ
Địa điểm Bến Cát, Bình Dương
Tư vấn thiết kế Công ty Cổ phần Xây Lắp Nhật Huy
Tư vấn giám sát

HÌNH ẢNH THIẾT KẾ

quan-ca-phe-thep-tien-che

Quan-cafe-thep-tien-che

Quan-cafe-thep-tien-che