Thông tin liên hệ

NHAT HUY MECHANICAL COMPANY LIMITED
Địa chỉ: 993 Huỳnh Văn Lũy, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0869.512.980
Mã số thuế: 3702593476
Email: nhathuycokhi@gmail.com

MAP

NHAT HUY MECHANICAL COMPANY LIMITED
Địa chỉ: 993 Huỳnh Văn Lũy, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0869.512.980
Mã số thuế: 3702593476
Email: nhathuycokhi@gmail.com