THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư

CÔNG TY TNHH ABC

Nhà thầu chính Công ty Cổ phần Xây lắp Nhật Huy
Ngày khởi công 2017
Thời gian hoàn thành Hoàn thành
Giá trị HĐ
Địa điểm An Điền, thị xã Bến Cát, Bình Dương
Tư vấn thiết kế Công ty Cổ phần Xây Lắp Nhật Huy
Tư vấn giám sát

HÌNH ẢNH THIẾT KẾ

Thiết kế mặt tiền nhà xưởng
Thiết kế mặt tiền nhà xưởng
Thiết kế nhà xưởng phù hợp với từng ngành nghề
Thiết kế nhà xưởng phù hợp với từng ngành nghề
Mái nhà xưởng tạo nên sự khác biệt
Mái nhà xưởng tạo nên sự khác biệt
Sử dụng vật liệu chất lượng để xây dựng nhà xưởng
Sử dụng vật liệu chất lượng để xây dựng nhà xưởng