Hạng mục: Nhà xưởng

Khu vực: Bình Dương

Năm: 2022

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOWN

Nhà thầu chính Công ty Cổ phần Xây lắp Nhật Huy
Ngày khởi công 2022
Thời gian hoàn thành Hoàn thành
Giá trị HĐ
Địa điểm Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Tư vấn thiết kế Công ty Cổ phần Xây Lắp Nhật Huy
Tư vấn giám sát

HÌNH ẢNH THIẾT KẾ

HÌNH ẢNH THI CÔNG