THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư

ÔNG: TRỊNH HỮU TOÀN

Nhà thầu chính Công ty Cổ phần Xây lắp Nhật Huy
Ngày khởi công 2017
Thời gian hoàn thành Hoàn thành
Giá trị HĐ
Địa điểm  Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương
Tư vấn thiết kế Công ty Cổ phần Xây Lắp Nhật Huy
Tư vấn giám sát

HÌNH ẢNH THIẾT KẾ

Nhà xưởng cho thuê
Nhà xưởng cho thuê
Quy mô nhà xưởng nhỏ
Quy mô nhà xưởng nhỏ
Thiết kế đa dạng trên mọi địa hình
Thiết kế đa dạng trên mọi địa hình
Thiết kế đảm bảo công năng
Thiết kế đảm bảo công năng